Szkolenia operacyjne

Aby zapewnić prawidłowe działanie sprzętu, zespoły użytkujące i naprawcze muszą być odpowiednio przeszkolone.

Plan treningowy musi zawierać:

  • podstawowa opieka;
  • konserwacji sprzętu;
  • podjęcie naprawy;
  • inne pilne i złożone zadania naprawcze;

Każdą dostawę sprzętu kończymy szkoleniem dla pracowników i potwierdzamy to, wydając wszystkim uczestnikom specjalne certyfikaty.

Trening nie jest czynnością, którą wykonujemy tylko raz. Zapotrzebowanie może się pojawić na różnych etapach całej kariery pracowników:

1

Gdy jest dostarczony nowy sprzęt, a personel nie ma doświadczenia w jego obsłudze.

Gdy potrzebne jest uzupełnienie wiedzy, aktualizacja umiejętności i nauka nowych funkcji sprzętu.
2

Szkolenie odświeżające:

regularne szkolenia w celu aktualizacji i odnowienia umiejętności przez cały okres pracy sprzętu i personelu.

Aby przeprowadzić efektywne szkolenia z obsługi i konserwacji sprzętu, personel może odwiedzić fabrykę producenta, aby monitorować proces montażu w czasie rzeczywistym. Można również zaprosić przedstawiciela producenta, żeby udzielił odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania.

Takie podejście pomoże w dokładnym przestudiowaniu cech konstrukcyjnych sprzętu, nauczy podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów i diagnostyki.

Aby skontaktować się ze specjalistami z naszego działu serwisowego w przypadku pytań dotyczących szkoleń operacyjnych, wyślij zapytanie przez stronę internetową lub skontaktuj się bezpośrednio przez e-mail:
service@aero-gse.com.

And our staff will contact you as soon as possible.