Warunki Ogólne I Polityka Prywatności
Korzystając z niniejszej strony internetowej i wysyłając zapytania poprzez formularz kontaktowy lub e-mail oświadczasz, że znasz i akceptujesz poniższe warunki ogólne oraz politykę prywatności AERO-GSE Sp. z o.o. Sp. K.

Własność intelektualna
Copyright
Wszystkie materiały dostępne na stronie AERO-GSE są chronione prawem własności intelektualnej.
Copyright 2018 AERO-GSE Sp. z o.o. S. K. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość ani żadna część materiałów dostępnych na stronie AERO-GSE Sp. z o.o. S. K. nie może być kopiowana w jakikolwiek sposób, tłumaczona, skracana ani przetwarzana w jakiekolwiek inny sposób, czy to w formie elektronicznej, czy innej możliwej do odczytania na nośnikach elektronicznych, bez wcześniejszej pisemnej zgody AERO-GSE Sp. z o.o. S. K.

Trade Marks
Logo AERO-GSE jest znakiem zastrzeżonym AERO-GSE.

Polityka Prywatności
Administratorem danych osobowych jest AERO-GSE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Balickiej 100, założona I zarejestrowana w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000677120. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią;
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnej zgody,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogów ustawowych.
Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, zbieramy Twoje dane do następujących celów:
do przetwarzania Twojego zapytania lub zamówienia;
do zapewnienia jak najlepszej obsługi zgłoszenia, w tym do uzyskania przepustek, wizy lub innych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
do okazjonalnego wysyłania e-maili I materiałów marketingowych, zawierających informacje o naszych produktach, usługach I zaproszenia na wydarzenia, w których bierzemy udział (konferencje, prezentacje, targi branżowe itp.).
Twoje dane osobowe mogą być przekazane I przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Twoje dane będą przekazywane tylko dla celów wymienionych w tekście powyżej. Przesyłając do nas swoje dane osobowe oświadczasz, że zgadzasz się na przekazanie danych, przetwarzanie i przechowywanie. Zobowiązujemy się podjąć wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Zbieramy I przetwarzamy jedną lub więcej rodzajów danych osobowych, wymienionych poniżej:
• imię I nazwisko;
• adres;
• numer telefonu;
• adres e-mail;
• nazwę Twojej firmy;
• zajmowane przez Ciebie stanowisko.
Nigdy nie zbieramy danych wrażliwych bez uprzedniej pisemnej Twojej zgody. Nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy, natomiast po zakończeniu umowy – w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
W celu sprawdzenia, weryfikacji, poprawy, zmiany lub żądania usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub żądania przesłania kopii danych osobowych do trzeciej strony, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@aero-gse.com lub w formie pisemnej do AERO-GSE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, Polska.

Na naszej stronie mogą pojawiać się linki do stron internetowych firm trzecich. Używając linku do tych stron pamiętaj, że posiadają one własne polityki prywatności i my nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i przestrzeganie. Zalecamy zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa tych stron przed przesłaniem swoich danych.
Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich odpowiednich praw i przepisów dotyczących ochrony danych (lokalnych, krajowych lub ponadnarodowych), w tym:
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
wszystkie mające zastosowanie wymagania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych ((EU) 2016/679) (“RODO”) I każdej krajowej implementacji tego rozporządzenia, ustaw i aktów wykonawczych, łącznie z późniejszymi zmianami.